Synundersökningsrum


Synundersökningar, kontaktlinstillpassning och körkortstest utföres.

Vi mäter trycket i ögat och skriver remisser vid behov.

Kostnad för synundersökning 320 kronor

Endast recept av synundersökning 420 kronor

Körkortstest 100 kronor

Endast tryckmätning 50 kronor


Liljebergs Optik  Uppsalavägen 10  747 42 Gimo  Tel 0173-40043  E-mail: info@liljebergsoptik.se   webb©Evelyn Plessen